Je podle Vás nabídka zájmové činnosti pro žáky dostačující?
1. Ano, jsme nadšeni. Bohatá škála. (67)
2. Ne, jsme pobouřeni. Naprosto nedostačující. (16)
3. Nezajímáme se. Ztráta času, nic pro nás. (8)
Počet hlasujících: 91
Fond Vysočiny

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina

Kraj Vysočina
 
Podpora rozvoje vzdělávání
Podpora polytechnické výchovy
Základní škola mohelnowww.zsmohelno.cz
info@zsmohelno.cz
tel.: +420 568 642 468